In deze privacyverklaring vindt u omschreven hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die u met mij deelt via telefoon, mail, via de website of in een persoonlijk gesprek.

Vantesstic
Mijn naam is Carla van Tessel en ik ben eigenaar van Vantesstic. Ik ben gediplomeerd orthomoleculair therapeut volgens de richtlijnen van de Klinische Psycho Neuro Immunologie. 

Contactgegevens
Vantesstic
Praktijkadres: Scheepvaartweg 73, 3123 ER Schiedam
Website: www.vantesstic.nl
Telefoon: 06-53746075
KvK-nummer: 75448602

Geldende wet en regelgeving
Vantesstic houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 

Gegevens die worden verzameld
Alle gegevens die ik van u verzamel worden door u zelf vrijwillig verstrekt en alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Het kan hierbij gaan om de onderstaande gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres 
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Naam huisarts
 • Telefoonnummer huisarts

Contactformulieren
Als u het contactformulier op de website invult, verzamel ik de gegevens getoond in het contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Doel en grondslag
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Afhandelen van betalingen van cliënten.
 • Contact opnemen per e-mail of telefoon wanneer u een contactverzoek hebt gedaan of wanneer dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om gevraagde producten en diensten te kunnen leveren.
 • Het analyseren van gebruik van website om deze te verbeteren en inhoudelijk af te stemmen.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gegevens die nodig zijn voor de boekhouding.

Dossiervorming
Zoals wettelijk verplicht door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO) leg ik voor elke cliënt een dossier aan. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling en een correcte afwikkeling van de financiële vergoeding voor het consult of de gereserveerde tijd.

Naast uw persoonsgegevens bevat uw dossier verdere persoonlijke informatie, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, uitslagen over eventuele uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Uiteraard hou ik mij aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en belastingaangiften kan doen. Deze gegevens worden door de belastingdienst anoniem verwerkt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u hierover eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon of dienen de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt/ dragen toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens. Kinderen ouder dan 12 jaar moeten zelf akkoord gaan met het starten van een behandeling.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen met derden
Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Aan de basis van de uitwisseling van uw persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, overeenkomsten en/ of geheimhoudingsplichten ten grondslag om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Praktijksoftware
Vantesstic maakt in haar praktijk gebruik van Mijndiad software voor haar cliëntendossiers en administratie.

MijnDiAd zorgt voor een adequate beveiliging van MijnDiAd. Uw gegevens worden op een server (een computer, speciaal ingericht voor MijnDiAd) in Nederland opgeslagen. Dit wordt vaak ‘werken in de cloud’ genoemd. Dit betekent dat de server op internet is aangesloten zodat ik als therapeut overal bij mijn cliëntgegevens kan. Het beveiligen van de gegevens gebeurt op de volgende manieren:

 1. Alle gegevens worden enkel over een HTTPS-verbinding verzonden.
 2. De gevoelige gegevens (zoals de NAW, gegevens, mailadressen en rapportages)   worden versleuteld in de database opgeslagen.
 3. Klanten worden verplicht een sterk wachtwoord te gebruiken.
 4. Het is verplicht om twee-staps-verificatie te gebruiken. Hierdoor is naast het wachtwoord een extra code nodig (die wordt gegenereerd op je telefoon) om in te kunnen loggen op MijnDiAd.
 5. De servers die gebruikt worden voor het bewaren van de gegevens staan in Nederland in een beveiligd datacentrum van Previder. Dit datacentrum heeft verschillende certificeringen om een stabiele en veilige toegang voor MijnDiAd te realiseren.
 6. Elke klant heeft een eigen database.
 7. Elke 24 uur wordt er een back-up gemaakt van de databases
 8. De actuele gegevens staan altijd op 2 fysiek gescheiden locaties. Bij een ramp, kan hierdoor worden overgeschakeld naar de andere locatie.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren, aanvullen of beperken of te verwijderen.
 • Het recht uw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. 
 • Het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

U kunt een schriftelijk (ook email valt hieronder) inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek indienen met als bijlage een kopie van uw identiteitsbewijs. Binnen de wettelijke termijn van vier weken ontvangt van u mijn reactie en een uitnodiging voor een afspraak.

Cookies
Vantesstic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Facebook, Google Analytics, Share This. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Vantesstic wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Vantesstic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan de website heb ik u geïnformeerd over deze cookies en heb ik om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. 
 • De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Meer over je privacy en hoe ik die bescherm lees in de privacyverklaring op deze website.

Google Analytics
Google Analytics, een statistiekenprogramma, plaatst cookies en verzamelt op die manier gegevens. Zo wordt voor mij duidelijk hoeveel mensen de website bezoeken, welke pagina’s het meest worden gelezen en of dat via de smartphone gebeurt of via een computer etc. Deze informatie helpt om het gebruik van de website te optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd, zodat je niet persoonlijk te herleiden bent. Rapporten over demografische en interessecategorieën zijn uitgeschakeld. Er worden nadrukkelijk géén gegevens verzameld voor remarketing of advertenties in het Display Netwerk en het zoeknetwerk. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics verwijs ik je naar hun privacyverklaring.

Social Media buttons
Ik wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen. Dit kan via Social Media (share)buttons die ik op de website heb geplaatst. Van ondergenoemde Social Media Platformen heb ik de deelbuttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Hieronder vindt u de verschillende privacy verklaringen:
Facebook
LinkedIn
Instagram

Beveiliging
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een betrouwbaar SSL Certificaat, computerbeveiliging en beveiligde wifiverbindingen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Heeft u de indruk hebt dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden, zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact met mij op. 

Vantesstic brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer Informatie
Voor meer informatie over deze privacyverklaring of het gebruik en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met mij opnemen. Voor meer informatie van privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Wijzigingen
Vantesstic behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website tref je altijd de meest recente versie van de privacyverklaring.  Deze privacyverklaring is vernieuwd op 7 september 2019.